GEN.sk

Vhodné pre všetkých Skryté titulky Európska tvorba
Portrét geografa, pedagóga a slovenského cestovateľa
RNDr. František Kele PhD. /1936/ pohľadom Františka Palondera. Geograf, pedagóg, najaktívnejší slovenský cestovateľ 20.storočia, horolezec, polárnik, spisovateľ. Uskutočnil vyše 600 výstupov, trikrát obišiel zemeguľu, absolvoval viac ako sedemdesiat výprav. Spoluzakladal Sekciu pre výskum vysokých pohorí pri SAV. V roku 2010 získal Krištáľové krídlo za celoživotné dielo, je nositeľom ďalších ocenení.