Športová televízia
Športová televízia

GEN.sk

Vhodné pre všetkých Skryté titulky HD
Portrét osobnosti.
Doc. MÁRIA SPOLOČNÍKOVÁ, akademická maliarka (1926) reštaurátorka, umenovedkyňa, autorka odborných kníh 1951 Prirodovedecká fakulta Univerzity Komenského 1953 Vysokú školu výtvarných umení Prevažnú časť svojej 60-ročnej odbornej činnosti zasvätila záchrane gotických sakrálnych pamiatok na Slovensku. Zreštaurovala 50 titulov obrazov a 100 titulov plastík, pričom jeden titul zahŕňa niekoľko umeleckých diel. Publikovala desiatky štúdií v odborných periodikách, vydala šesť kníh a za svoju publikačnú činnosť bola niekoľkokrát ocenená. 1967 Cena za reštaurovanie súboru gotických plastík v Dóme sv. Alžbety 1968 Cena Cypriána Majerníka 1968 čestný titul zaslúžilý umelec 1992 Cena mesta Košice 2001 Cena Jána Pavla II 2003 Cena Košického samosprávneho kraja 2007 Cena „Blahoslaveného FRA ANGELICA“ Portrét reštaurátorky je dielom režisérky Jany Pirohovej.