Športová televízia
Športová televízia

GEN.sk

Vhodné pre všetkých Skryté titulky HD
Portrét osobnosti
prof. Pavel Povinec (1942) vedec Absolvent PF UK v Bratislave v roku 1965 v špecializácii jadrová fyzika. Od r. 1984 profesor na Matematicko-fyzikálnej fakulte UK. Od r. 1992 (ako člen Medzinárodnej agentúry pre jadrovú energiu) riaditeľ Laboratória pre morskú rádioaktivitu v Monaku. Dnes je profesorom na Katedre jadrovej fyziky a biofyziky. Prispel k výskumu mesačných vzoriek a meteoritov, aj meteoritov z Marsu. Získal viacero zahraničných medailí a ocenení, bol členom IAEA tímu, ktorý získal v roku 2005 Nobelovu cenu mieru.