Seriál Priznanie
Seriál Priznanie

GEN.sk

Nevhodné do 12 rokov Skryté titulky HD
Portrét chirurga.
Dekan Lekárskej fakulty UK a prednosta I. chirurgickej kliniky LFUK a FN Bratislava zaviedol do klinickej praxe originálne antirefluxné operácie na hlbokom žilovom systéme. Rozpracoval techniky kompresívnej skleroterapie hlbokej žilovej insuficiencie, venoval sa chirurgii pažeráka, pečene a pankreasu a snažil sa o zavedenie transplantácie pečene do klinickej praxe. Absolvoval pobyty na špičkových pracoviskách po celej Európe. Prednášal na odborných podujatiach v Tokiu, Tel-Avive a mnohých ďalších. V roku 2004 bol ocenený za najlepšiu prednášku na angiologickom kongrese na Cypre, na chirurgickom kongrese na Malte a na svetovom kongrese v Tokiu. Je autorom viac ako 250 vedeckých prác v zahraničných odborných časopisoch.