GEN.sk

Vhodné pre všetkých Skryté titulky HD
Portrét matematika.
Portrét matematika. prof. RNDr. PAVEL BRUNOVSKÝ, DrSC. (1934) Zakladateľ finančnej matematiky na Slovensku dodnes pôsobí na Katedre aplikovanej matematiky a štatistiky Oddelenia ekonomických a finančných modelov. Ako hosťujúci profesor pôsobil na univerzitách v USA, Florencii, Viedni, Tokiu, Nice a Paríži. Od roku 2004 je čestným členom Učenej spoločnosti Českej republiky. Je držiteľom zlatej medaile SAV za celoživotné vedecké dielo. V roku 2005 mu bol prezidentom SR udelený Pribinov kríž za zásluhy v oblasti rozvoja vedy a vzdelávania. Je autorom takmer stovky vedeckých štúdií a množstva ďalších publikácií. Ako doposiaľ jediný slovenský matematik mal v roku 1978 pozvanú prednášku na Svetovom kongrese matematikov v Helsinkách