GEN.sk

Vhodné pre všetkých Skryté titulky Európska tvorba
Portrét vedca matematika.
Dr.h.c. prof. RNDr. Beloslav Riečan, DrSc. /1936/ je matematik, ktorého vedecká práca má ťažisko v oblasti teórie miery a integrálu na usporiadaných štruktúrach, v oblasti teórie pravdepodobnosti a tiež teórie fuzzy množín. Pôsobil na slovenských a zahraničných univerzitách, bol riaditeľom Matematického ústavu SAV, aj školiteľom vedeckých pracovníkov. Na Slovensku nie je matematické pracovisko, kde by ste nenašli pôsobiť jeho žiakov. Ako profesor pôsobil na UMB v Banskej Bystrici, rovnako bol významným predstaviteľom viacerých slovenských a medzinárodných vedeckých a kultúrnych organizácií. Za svoju prácu dostal viacero zahraničných, ale aj domácich ocenení - medzi nimi aj Rad Ľudovíta Štúra 1.triedy (udeľuje prezident SR).