GEN.sk

Vhodné pre všetkých Skryté titulky
Portrét výtvarníka. /K úmrtiu akademického maliara a popredného ilustrátora Miroslava Cipára/
GEN.sk je cyklus krátkometrážnych televíznych dokumentárnych filmov, ktoré budú portrétovať významné žijúce osobnosti Slovenska. Miroslav Cipár /1935/ Maliar, grafik, sochár dizajnér, ilustrátor. Samostatne vystavoval v Prahe, Havane, Paríži, Osake, Kobe, Tokiu, Berlíne, Kolíne nad Rýnom, Washingtone, Daytone, New Delhi atď. Člen mnohých domácich a medzinárodných porôt. Nositeľ viacerých domácich a zahraničných cien a vyznamenaní. Dokumentárny portrét v cykle GEN.sk je dielom Jara Vojteka.