50. výročie Rádia Devín (Kerekeš)
50. výročie Rádia Devín (Čekovská)

GEN.sk

Vhodné pre všetkých Skryté titulky HD
Portrét osobnosti
Ing. Mária Omastová, DrSc. Študovala na Chemickotechnologickej fakulte SVŠT v Bratislave. V rokoch 1985 - 1988 študijný pobyt v Ústave polymérov SAV, ktorému ostala verná dodnes s výnimkou postdoktorandského štúdia v Drážďanoch v roku 1994. V roku 2009 získala titul DrSc. v odbore makromolekulárna chémia. Spolupracuje na mnohých medzinárodných projektoch, v súčasnosti napr. aj Plastic Free Danube. Je reprezentantkou Slovenska v European Polymer Federation. Úspešne vychováva ďalšie generácie vedcov. Publikuje v prestížnych medzinárodných vedeckých publikáciách. Od roku 2012 je členkou Učenej spoločnosti pri SAV. V roku 2016 bola Vedkyňou roka a v roku 2019 dostala ocenenie Pribinov kríž I. triedy.