Nezvyčajné príbehy na slovenskom sídlisku (Ochotníci)

Nevhodné do 12 rokov Skryté titulky HD
Polovica obyvateľov Slovenska býva na sídlisku. Ako a čím žijú?
Cyklus dokumentárnych filmov so sociálnou tematikou z prostredia púchovských sídlisk. Púchovské sídliská majú veľkú tradíciu, skôr než ich z týchto miest vyprášili Germáni a Rimania – tu mala keltská kultúra Kotínov svoje vtedajšie sídliská zvané opidá... Ale o 2000 rokov neskôr budovateľská povojnová vlna naviazala na industrializáciu tohto miesta predvojnového Československa a postupne zmietla podobu starého mesta, aby postavila nový Púchov, plný sídlisk, a človeka sídliskového, ktorý si tu dnes na Hornom Považí žije relatívne v pohode. Jednou z nevysvetliteľných bohatých tradícii Púchova je aj amatérske, ochotnícke divadlo, ako píšu zdroje: prvý zachovaný doklad o detskom divadle v Púchove je z roku 1862 – hra „Osada Hladomor “ od Štefana Záhradníka – známeho propagátora spolku miernosti. Ale amatérske divadlo dodnes v Púchove žije a nielen to – na celoslovenských prehliadkach ochotníckych divadiel pravidelne boduje! Čím to bude, kto za divadlami stojí – ktorý homo-sídliskový – to objavíme na ceste za múzami spolu s vitálnou, energickou Katkou Supekovou, ona sama vedie divadelný súbor: Divadlo „M“, s ktorým sa pravidelne sa zúčastňujú na celoslovenských prehliadkach divadiel hraných pre deti a obsadzuje popredné miesta. Patrí k špičke divadiel na Slovensku, ktorý sa venujú detskému divákovi. Z histórie divadiel, ktoré v Púchove stále pracujú: Pokračovateľmi púchovského divadelníctva sa stal kolektív Divadla mladých (1971 – 1988) a jeho nástupca divadlo Radosť, neskôr A dosť!. V súčasnosti Homo fuge. Divadelný súbor: Ochotníček - mal svoju prvú skúšku v roku 1971. Dlhoročnou vedúcou a režisérkou súboru až do začiatku 90- tých rokov bola Elena Zlatošová – Bakošová. Najúspešnejšia hra súboru bola „Pozvanie“ , ktorá získala prémiu ministerstva kultúry na Scénickej žatve v Martine (1983). Ochotníček roky kraľoval celoslovenským prehliadkam detskej dramatickej tvorivosti. Dnes patrí Ochotníček medzi špičku detských divadiel na Slovensku. Od roku 2001 je držiteľom medaile D. Licharda, ktorú od Národného osvetového centra dostal za dlhoročnú prácu v oblasti detskej dramatickej tvorby. Súbor vedie Peter Hudák od roku 1992 - najprv ako autor hudby a textov, teraz autor hier a vedúci súboru. Od roku 1998 sa 5x zúčastnil Scénickej žatvy ako reprezentant detského ochotníckeho divadla. V Ochotníčku pracujú deti od 5 do 14 rokov. Bábkarsky súbor: D 121 datuje vznik súboru od roku 1973. Tento rok oslávia 40 rokov. Bábkari obsadzovali stabilne popredné miesta na celoslovenských prehliadkach, ale od polovice 90-tých rokov sa na súťažiach nezúčastňujú. Hrajú len pre svojich detských divákov. Prednosťou tohto súboru je autorská hudba skladaná na mieru rozprávkových predstavení. Bábkari sa úspešne aplikovali na scéne tzv. čierneho divadla v spolupráci s profesionálnym režisérom Milanom Tomáškom hrou „Čarovadlá“. Dlhoročnou kmeňovou režisérkou súboru bola jeho zakladateľka Elena Zlatošová – Bakošová. Režírovala súbor 20 rokov. Ambíciou súboru vždy bolo kvalitné predstavenie pre deti, ktoré okrem estetického a emotívneho zážitku ponúka najmenším i ponaučenie. Súbor vedie Miroslava Frankovská.