Tour de France 2020
Tour de France 2020

Orientácie

Vhodné pre všetkých HD

Januárové vydanie Orientácií z Košíc ponúka aj chrámovú premiéru diela J. Paulisa Missa Bravis, interpretovaného symfonickým a speváckym zborom košických konzervatoristov, medailón kňaza Tomáša Haburaja i pripomenutie si významných výročí gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku.