Orientácie

Vhodné pre všetkých Skryté titulky HD
Náboženský magazín.
24. februára bola ukončená diecézna fáza procesu blahorečenia Božieho služobníka Jána Havlíka, bohoslovca Misijnej spoločnosti sv. Vincenta de Paul (čítaj de pól) umučeného komunistickým režimom. Na záverečnom zasadaní tribunálu, ktoré sa uskutočnilo v Kostole sv. Vincenta de Paul v Bratislave a bolo verejné, členovia tribunálu zložili prísahy a zapečatili dokumenty, ktoré zhromaždila Historická komisia. Vo vianočnom období medzi rokmi 867 - 868 pápež Hadrián II. schválil používanie staroslovenského jazyka v liturgii ako štvrtého bohoslužobného jazyka popri latinčine, gréčtine a hebrejčine. 1150. výročie tohto významného aktu si veriaci pripomenuli v rámci februárového sviatku Konštantína – Filozofa - sv. Cyrila, vo Farskom kostole v Devíne. V nasledujúcom príspevku sa dozviete, ktoré autentické pamiatky potvrdzujú tento významný akt a čo pre našich predkov znamenal. Ordinariát Ozbrojených síl a ozbrojených zborov Slovenskej republiky oslávil prvý marcový deň 15. výročie svojho vzniku. Ordinár Mons. František Rábek pri tejto príležitosti - za účasti viacerých biskupov a kňazov - slávil pontifikálnu svätú omšu v Katedrále sv. Šebastiána v Bratislave - Krasňanoch. Pápež František sa nedávno vyjadril, že v rímskej diecéze stúpa počet detí posadnutých diablom, čo súvisí to s oslavou sviatku halloween. Vo všeobecnosti narastá aj počet ľudí, ktorí vyhľadávajú pomoc exorcistu. Na jednej strane veria horoskopom, veštbám, ale na druhej popierajú existenciu diabla. Ponúkame vám druhú časť rozhovoru s talianskym saleziánom don Giannim Sinim, ktorý čo – to poodhaľuje zo svojich bohatých skúseností práce exorcistu.