Orientácie

Vhodné pre všetkých Skryté titulky HD
Náboženský magazín.
"Prišli sme aby sme vyjadrili názor, že sme za život od počatia až po prirodzenú smrť." "Potrat je 100%-ná vražda..." "Život počatého dieťaťa nie je u nás dostatočne legislatívne chránený..." " Neodsudzujem ženy, ktoré podstúpili potrat, tak, ako by ich neodsúdil ani Ježiš." Tieto a mnohé ďalšie názory prináša monotematické vydanie náboženského magazínu, ktorý mapuje III. Národný pochod za život 2019. Uskutočnil sa na Námestí slobody v Bratislave a prišlo naň vyše päťdesiattisíc ľudí z celého Slovenska aby podporili myšlienku ochrany života počatých detí. Krédom udalosti bolo "Za najmenších z nás!".