Orientácie

Nedeľa 1.03.2020


Vhodné pre všetkých Skryté titulky HD

Náboženský magazín.

Pri príležitosti sviatku patróna umelcov, bl. Fra Angelica sa v Zrkadlovej sieni Primaciálneho paláca v Bratislave uskutočnilo slávnostné odovzdanie Ceny Fra Angelica za prínos kresťanských hodnôt do umenia. Ceny udelila Rada pre kultúru, vedu a vzdelávanie KBS pod vedením biskupa Františka Rábeka. V kaplnke sv. Jána Evanjelistu, ktorá je súčasťou františkánskeho kostola v Bratislave, je vystavený najväčší barokový obraz na Slovensku. Monumentálne dielo s názvom Kráľovná anjelov je majetkom Galérie mesta Bratislavy. Aby sa obraz mohol zaskvieť v plnej kráse, reštaurátorky mestskej galérie mu venovali 6 rokov náročnej práce. Aký je námet obrazu a čo všetko obsahovalo jeho reštaurovanie? To sa dozviete v nasledujúcom príspevku.

Nájdete nás na Facebooku