Orientácie

Vhodné pre všetkých Skryté titulky HD
Náboženský magazín.
Spomienkovú sv. omšu pri príležitosti 5.výročia odchodu do večnosti Jána Chryzostoma kardinála Korca, celebroval Mons. František Rábek v Katedrále sv. Šebastiána v Bratislave. Dôležitejšie ako vyzdobené hroby našich zosnulých a pálenie sviečok na cintorínoch, je v čase núdzového stavu, keď je zákaz vychádzania z dôvodu pandémie, to, že sa za nich pomodlíme a získame pre ich duše odpustky. Odpustky sa dajú získať až do konca novembra aj bez návštevy cintorína. "Nikto sa nezachráni sám. Pokoj a bratstvo“. To je odkaz veľkého ekumenického a medzináboženského stretnutia, ktoré sa uskutočnilo 20. októbra na Kapitole v Ríme. Spolu so Svätým Otcom Františkom sa modlili pravoslávni, evanjelici, anglikáni a ďalšie protestantské cirkvi. Bratia tešitelia z kláštora v Marianke pozývajú veriacich zapojiť sa do akcie Staň sa anjelom. Tisíce veriacich sa v októbri zhromaždili v jedom z najslávnejších katolíckych pútnických miest v Portugalsku - vo Fatime a prosili Božiu Matku za ukončenie pandémie koronavírusu. Veriaci v Rovinke pri Bratislave majú po necelých dvoch rokoch vynovený kostol. Slávnostne ho požehnal bratislavský arcibiskup metropolita Stanislav Zvolenský počas pontifikálnej svätej omše, pri ktorej konsekroval aj nový mramorový oltár.