Orientácie

Vhodné pre všetkých Skryté titulky HD Európska tvorba
Náboženský magazín.
31. decembra 1980 pápež Ján Pavol II. vyhlásil apoštolov Slovanov - svätých Cyrila a Metoda- za spolupatrónov Európy. Ich apoštolsko-misijnú činnosť, spadajúcu do polovice 9. storočia, možno považovať za prvú účinnú evanjelizáciu Slovanov. Po vzniku samostatnej Slovenskej republiky hold ich dielu vzdali Slováci na niekoľkých miestach Európy, prostredníctvom pamätných tabúľ akademického sochára Mariána Polonského.