SK DEJINY (SK DEJINY - Delenie federatívneho štátu)

Vhodné pre všetkých HD
Populárno-náučná diskusia o objavovaní zlomových okamihov našich dejín venovaná 25. výročiu vzniku Slovenskej republiky.