50. výročie Rádia Devín (Lipa)
50. výročie Rádia Devín (Čekovská)

SK DEJINY

Vhodné pre všetkých HD
Populárno-náučná diskusia o objavovaní zlomových okamihov našich dejín.
Reformný proces sa v Československu v roku 1968 začal zmenami vo vedení komunistickej strany. Spiatočníckeho Antonína Novotného nahradil progresívny Alexander Dubček. Dôležitú úlohu zohrali aj rozdielne priority českého a slovenského obrodného procesu na ceste k federalizácii nášho spoločného štátu. Demokratizačné snahy nášho putovania za „socializmom s ľudskou tvárou“ boli neľudsky potlačené inváziou okupačných vojsk Varšavskej zmluvy. Zmenili sa životy miliónov ľudí. Sledujte diskusiu nazvanú „Príbeh Slovenska 1968 - Reformy a okupácia“.