50. výročie Rádia Devín (Roth)
50. výročie Rádia Devín (Šikulová)

SK DEJINY

Vhodné pre všetkých HD
Populárno-náučná diskusia o objavovaní zlomových okamihov našich dejín.