50. výročie Rádia Devín (Kerekeš)
50. výročie Rádia Devín (Čekovská)

SK DEJINY

Výchovno-vzdelávacie vhodné pre vekovú skupinu maloletých od 12 rokov HD
Populárno-náučná diskusia o objavovaní zlomových okamihov našich dejín.