EURO 2020
EURO 2020

SK DEJINY

Vhodné pre všetkých HD
Populárno-náučná diskusia o objavovaní zlomových okamihov našich dejín.
Ženy a muži. Veľká a večná téma. Kedysi mali obe pohlavia svoje tradičné spoločenské roly. Tento svet sa však postupne narúšal. Rovnosť a nerovnosť pohlaví, emancipácia aj feminizmus. O týchto témach budeme hovoriť s historičkou, etnologičkou a sociologičkou.