Športová televízia
Športová televízia

SK DEJINY

Vhodné pre všetkých HD
Populárno-náučná diskusia o objavovaní zlomových okamihov našich dejín.
Starostlivosť o nezaopatrené deti bola sociálnou a spoločenskou otázkou. V 19. storočí sa však získala aj významný národný rozmer. Priblížime si ho na rodinných stratégiách, ktoré fungovali v slovenskej národoveckej komunite. Katolíci a evanjelici – výchova a vzdelanie zodpovedajúce vierovyznaniu. Aj tieto súvislosti hrali v sirotskej téme významnú úlohu. Povieme si viac o sirotinci v Modre, ktorý vznikol na začiatku 20. storočia.