Športová televízia
Športová televízia

SK DEJINY

Vhodné pre všetkých HD
Populárno-náučná diskusia o objavovaní zlomových okamihov našich dejín.
Rozhlas na Slovensku začal vysielať v roku 1926. Bol to prvý zvukový mediálny zdroj, ktorý vstúpil do života spoločnosti. Rozhlas v kombinácii slova a hudby produkoval široké žánrové spektrum relácií, ktoré boli určené pre masové aj pre špecifické skupiny poslucháčov. Od spravodajstva a publicistiky cez dramatické, umelecké, hudobné programy až po reklamu. Rozhlas informoval o aktuálnom dianí, rozširoval kultúrne obzory, vzdelával aj zabával. Rozhlas na Slovensku funguje bezmála sto rokov. Aj preto si v dvoch dieloch diskusného cyklu SK_Dejiny pripomenieme jeho históriu.