Reláciu najbližšie vysielame

SK DEJINY

Vhodné pre všetkých HD Európska tvorba
Populárno-náučná diskusia o objavovaní zlomových okamihov našich dejín.
Počas druhej svetovej vojny sa osvedčilo heslo „Kto má rozhlas, má aj moc“. Využiť nové médium – televíziu – na ovplyvňovanie más bolo jasným cieľom socialistického režimu. Ten určoval, čo si televízia môže dovoliť a čo už nie. Televízia si hľadala cestu k divákovi a divák k televízii. Televízor tiež zmenil naše návyky i vzhľad obývačiek a striech miest. Je tu prvá časť cyklu SK_Dejiny o dejinách televízie na Slovensku.