MS v hokeji 2022
MS v hokeji 2022

SK DEJINY

Vhodné pre všetkých HD
Populárno-náučná diskusia o objavovaní zlomových okamihov našich dejín.
Prvé známe použitie výrazu televízia sa objavilo na výstave Expo 1900 v Paríži. Vynálezy a patenty v tejto oblasti v nasledujúcich rokoch pribúdali. O televíziu sa zaujímala verejnosť aj za prvej Česko-slovenskej republiky. O veľkých pokrokoch v Spojených štátoch či v Británii referoval napríklad Slovenský denník. V roku 1934 sa nádejal, že v najbližšom čase, po rozhlase, príde i u nás „videnie na diaľku“. Verilo sa, že televízia umožní napríklad cesty k výskumu morských hlbín. Tlač zaujímali aj správy o postupnom zavádzaní televízie v nacistickom Nemecku. Denník Gardista počas Slovenského štátu v roku 1944 písal o pokroku vo vývoji farebnej televízie. Ale ani niekoľko rokov po druhej svetovej vojne televízia v Československu stále nevysielala, hoci po komunistickom prevrate v roku 1948 titulok periodika Týždeň v duchu vtedajšej rétoriky hlásal: Víťazný nástup televízie!