Športová televízia
Športová televízia

SK DEJINY

Vhodné pre všetkých HD
Populárno-náučná diskusia o objavovaní zlomových okamihov našich dejín.
Pri cestovaní vlakom mnohí sledujeme okolitú krajinu, ako utekajú domy, rieky, hory, polia. Dnes nič nezvyčajné. Pre cestovateľa v 19. storočí to musel byť nový a fascinujúci zážitok - vznášať sa nad krajinou viaduktmi a vstupovať do útrob zeme tunelmi. Do dovtedy relatívne prírodnej krajiny sa zarezávali železné pásy. Priblížime si prvé roky vzniku železníc na území Slovenska, ako menili mestá a ľudí. V prvej časti dvojdielnej série o železniciach budeme hovoriť o tom, čo znamenalo byť železničiarom v minulosti a či cestovanie bol pôžitok alebo skôr utrpenie.