MS v hokeji 2022
MS v hokeji 2022

SK DEJINY

Vhodné pre všetkých HD
Populárno-náučná diskusia o objavovaní zlomových okamihov našich dejín.
„Slovo Oravec má svoj osobitý zvuk v národe, tak, ako ho má Detvan, alebo Záhorák... To je čosi samorastlé, čosi pôvodné, neovešané všelijakými čačkami... Či je to už povaha, či kroj, alebo život...“ prečítali si čitatelia novín Slovák o Oravcoch v roku 1940. Orava je región na severe Slovenska. Vďaka geografickým podmienkam sa v minulosti ohraničil ako samostatne uzavretý historický, etnografický a administratívny celok. Osou regiónu je rieka Orava. Život v minulosti tu ovplyvňoval hornatý terén, chladnejšia klíma, situovanie v pohraničí či významné obchodné cesty. Orava mala vzhľadom na svoju polohu vždy strategický a vojenský význam. Vo všetkých jej častiach nájdeme odkazy na pestrú minulosť – od archeologických vykopávok cez stredoveké stavby až po hospodárske pamiatky najnovších čias. Súžením aj prosperitou pretkané dejiny, tradície a prírodné bohatstvo urobili z Oravy jeden z turisticky najpríťažlivejších slovenských regiónov. Historický príbeh tohto pozoruhodného miesta Slovenska sa bude odvíjať v dvoch častiach diskusného cyklu SK Dejiny.