MS v hokeji 2022
MS v hokeji 2022

SK DEJINY (SK DEJINY - Oslobodenie)

Vhodné pre všetkých Skryté titulky Audio komentár HD
Populárno-náučná diskusia o objavovaní zlomových okamihov našich dejín venovaná 70. výročiu oslobodzovania Slovenska.
Druhá svetová vojna. Najkrvavejší, najsmrtonosnejší konflikt, aký svet kedy zažil. Zachvátil prakticky celú planétu na takmer šesť rokov! Vyše 100 miliónov ľudí bolo povolaných do zbrane. Viac ako 20 miliónov kilometrov štvorcových Zeme sa premenilo na bojisko. Na vojne sa zúčastnilo vyše 50 národov z celého sveta. Približne 50 miliónov ľudí vrátane civilistov sa stalo jej obeťami. Bezprostredným začiatkom vojny bol útok nacistického Nemecka na Poľsko v septembri 1939. Po agresii Japonska vstúpili do vojny Spojené štáty Americké. V bleskovom ťažení si Nemecko podmanilo Západnú Európu už v prvom roku vojny. Jedine Veľká Británia dolala v leteckej bitke. Počiatočné víťazstva Nemecka a jeho spojencov sa skončili na prelome rokov 1942 a 1943 pri Stalingrade. Tu utrpel Hitler zdrvujúcu porážku, ktorá zmenila priebeh vojny v Európe. Bol to začiatok postupu sovietskych vojsk na západ. Na začiatku roku 1944 už stála Sovietska armáda na východných hraniciach nášho územia. Súčasťou vojnových plánov Nemecka bola likvidácia Československa. V marci 1939 vznikol Protektorát Čechy a Morava ako súčasť Nemecka a samostatný Slovenský štát, plne závislý od nemeckej ríše. Vládol tu režim jednej strany a politika diskriminácie, ktorá najviac postihla židovských občanov. Za vojny ich zo Slovenska do táborov deportovali vyše 60 000. Slovenská armáda sa v roku 1941 zúčastnila na útoku proti Sovietskemu zväzu. Slovenská rýchla divízia postúpila až na Kaukaz. V auguste 1944 na Slovensku vypuklo Povstanie proti nemeckej okupačnej moci a politickému režimu. Povstanie bolo potlačené a po dobytí Banskej Bystrice povstalci ustúpili do hôr. Definitívne oslobodzovanie nášho územia sa začalo bojom o Dukliansky priesmyk v septembri 1944. Trvalo 224 dní a skončilo sa 3. mája 1945 pred 70 rokmi. Čo to pre Slovensko prinieslo? Aké boli osudy vojakov, bežných obyvateľov a politických elít? Akú devastáciu nášho územia priniesli boje a ako prebiehala jeho obnova? Čo oslobodenie znamenalo pre ďalšie desaťročia vývoja na našom území? Aj na tieto otázky budeme hľadať odpovede v piatich dieloch nášho historického cyklu SK DEJINY: OSLOBODENIE.