MS v hokeji 2022
MS v hokeji 2022

SK DEJINY (SK DEJINY - Oslobodenie)

Vhodné pre všetkých Skryté titulky Audio komentár HD
Populárno-náučná diskusia o objavovaní zlomových okamihov našich dejín venovaná 70. výročiu oslobodzovania Slovenska.
Na konci II. svetovej vojny Európa krváca a vojna sa blíži k devastujúcemu finále. Prichádza Oslobodenie, a všetky krajiny, víťazné, i porazené, počítajú svoje vojnové škody. Na obyvateľstve, na majetku, na hospodárstve, na kultúrnom dedičstve, na psychike svojich občanov. Nikto nezostal bez strát. Na Slovensku po prechode vojnovej línie zamínované a zdevastované polia, zbúrané domy, rozbité továrne s odmontovaným zariadením. Mosty a tunely sú zničené, doprava je paralyzovaná. Nemecké jednotky vytrhávajú koľajnice, vyhadzujú do vzduchu depá, vodárne… Po vojne je celé Slovensko v pohybe. Na východe sú tisíce ľudí evakuovaných pred prechodom frontu. Na rozbitých cestách sa stretávajú prúdy najrôznejších pútnikov: zo zajateckých táborov v Nemecku sa vracajú tisíce vojakov odvlečených počas Povstania. Z koncentračných táborov prichádzajú židia a politickí väzni, ktorí prežili inferno, aké svet ešte nezažil. Naproti tomu nemecké rodiny sú násilne vysťahovávané do Nemecka. Pripravuje sa výmena obyvateľstva s Maďarskom. Na juh sa vracajú utečenci z roku 1938. Takýto pohyb obyvateľstva a za takých dramatických okolností, naša krajina vo svojej histórii dovtedy nezaznamenala. Príbehmi udalostí, ktoré sa diali na našom území na konci druhej svetovej vojny nás v historickom cykle Dejiny SK sprevádza novinár a publicista Marián Leško.