SK DEJINY

Vhodné pre všetkých HD
Populárno-náučná diskusia o objavovaní zlomových okamihov našich dejín.
V pokračovaní SK Dejiny o pamiatkach a kultúrnom dedičstve otvoríme aj otázku hodnoty hmotného dedičstva socializmu, ktoré sa medzičasom tiež stalo pamiatkou. Priblížime si plány komunistického režimu na vybudovanie verejného priestoru, ktorý mal odzrkadľovať nové spoločenské pomery. Zamyslíme sa, či ich búrať, či nebúrať? Reštaurovať, či nie? Opýtame sa odborníkov na architektúru, urbanizmus a umenie.