Pečie celé Slovensko 2. séria
Pečie celé Slovensko 2. séria

SK DEJINY

Vhodné pre všetkých HD
Populárno-náučná diskusia o objavovaní zlomových okamihov našich dejín.
Ľudia vstupujú do aktívnej politiky a do politických strán, aby získali podiel na moci a ovplyvnili verejné dianie. V našich dejinách sme zažili systém straníckej plurality aj systém vlády jednej strany. Striedanie postáv na našom politickom výslní prebiehalo s vysokou frekvenciou najmä po rozpade štátnych útvarov a zmenách režimov. Témou SK_Dejín je zrod politika.