Pečie celé Slovensko 2. séria
Pečie celé Slovensko 2. séria

SK DEJINY

Vhodné pre všetkých Skryté titulky Audio komentár HD
Populárno-náučná diskusia o objavovaní zlomových okamihov našich dejín.
Významné vojenské operácie na bojiskách druhej svetovej vojny a politické udalosti roku 1944 signalizovali blížiacu sa porážku nacistického Nemecka. Sovietska armáda napredovala na východnom fronte, západní Spojenci sa vylodili v Normandii a podnikli tak proti Nemecku rozhodujúci úder. Začalo sa oslobodzovanie západnej Európy. V niektorých krajinách sa uskutočnili významné akcie odboja. Popri juhoslovanskom hnutí odporu a Varšavskom povstaní sa k najväčším ozbrojeným povstaniam proti nacizmu zaradilo Slovenské národné povstanie. V lete 1944 prišla na územie Slovenska nacistická armáda, aby pacifikovala stupňujúce sa hnutie odporu. Ako reakcia na nemeckú okupáciu vypukol ozbrojený boj, do ktorého sa zapojila slovenská armáda, partizánske jednotky i civilisti. Povstanie dosiahlo charakter nacionálneho odporu a Slováci sa ním zaradili medzi národy bojujúce proti nacizmu. V dvoch častiach venovaných Povstaniu budeme sledovať budovanie povstaleckého štátu, jeho politický, hospodársky, kultúrny aj spoločenský život.