SK DEJINY

Vhodné pre všetkých Skryté titulky HD
Populárno-náučná diskusia o objavovaní zlomových okamihov našich dejín.
Do prelomu 18. a 19. storočia sa demografická krivka odvíjala v Európe aj v našich podmienkach pomerne plynulo. Keď však do života vstúpila modernizácia, industrializácia či urbanizácia, nastala demografická revolúcia. Hovorilo sa o novom type rodiny. Ako vyzerala rodina na Slovensku v moderných dejinách a ako sa na nej podpísali turbulencie 20. storočia? Uvidíte v druhej časti cyklu SK Dejiny – Rodina po slovensky.