SK DEJINY (SK dejiny)

Vhodné pre všetkých HD
Populárno-náučná diskusia o objavovaní zlomových okamihov našich dejín.
Šírenie kresťanstva sa od staroveku spájalo so špecifickými prejavmi zbožnosti. Už v prvých storočiach po Kristovi vyhľadávali pustovníci samotu v egyptskej púšti. V tom čase sa však formovali už aj menšie skupiny mníchov, ktorí žili v kláštoroch a riadili sa stanovenými pravidlami. V prvej časti cyklu SK_Dejiny venovanej kláštorom na Slovensku budeme hovoriť o kláštoroch a ľuďoch, ktorí sa rozhodli napĺňať duchovný odkaz života Ježiša Krista a zvolili si ťažkú cestu odriekania a modlitby ďaleko od nástrah svetskej spoločnosti.