SK DEJINY (SK dejiny)

Vhodné pre všetkých HD
Populárno-náučná diskusia o objavovaní zlomových okamihov našich dejín.
V Uhorskom kráľovstve vzniklo v stredoveku veľké množstvo kláštorov. Z nich pravdepodobne viac než sto bolo benediktínskych opátstiev. Niektoré zanikli a len nepatrná časť z týchto kláštorov existuje do dnešných dní. Dnes budeme hovoriť o zakladaní, hmotnom zabezpečovaní opátstiev, o kláštornej architektúre, každodennom živote v kláštore a napokon aj o prispôsobovaní sa mníchov postupne sa meniacej stredovekej spoločnosti.