Olympijské hry 2020
Olympijské hry 2020

Família

Vhodné pre všetkých Skryté titulky HD
Príbeh jednej rodiny.
O rodine a práci slovenskej opatrovateľky v zahraničí. Pani Vierka, vrchná sestra na urológii v jednej bratislavskej nemocnici, sa rozhodla posledný ročník štúdia na Lekárskej fakulte UK v odbore ošetrovateľstvo, preklenúť prácou v zahraničí. Odbornú prax diplomovanej sestry jedného dňa vymenila za opatrovanie seniorov v Rakúsku. Chcela tak zabezpečiť lepší život svojej rodine. V tom čase sa už starala o malú dcérku Annu Máriu a keďže bola samoživiteľka, brávala si ju so sebou na dvojtýždňový turnus do rakúskej rodiny. Z jedného plánovaného roka zostalo nakoniec celé desaťročie. Vierka musela svoj život prispôsobovať novým udalostiam v rodine. Keď mala Anna Mária 8 rokov, narodil sa jej brat Adamko. Po vyčerpaní materskej dovolenky opäť odchádza za náročnou prácou do Rakúska. S opaterou detí jej pomáhali rodičia, ktorí žili v dedinke Kamienka na východnom Slovensku, kde obidve deti navštevovali školu. Po smrti rodičov a túžbe dcéry študovať na bilingválnom gymnáziu v Bratislave, Vierka sa s deťmi opäť vracia do mesta, nezabúdajúc ani na rodičovský dom. Ako dokázala slobodná matka dvoch detí skĺbiť prácu opatrovateľky s povolaním matky, ako sa odrazil takýto spôsob života na deťoch i na nej samotnej, čo musela obetovať a čo jej táto práca dala či vzala, kde sa cíti byť doma – na tieto otázky a ešte mnoho ďalších budeme hľadať odpovede v aktuálnej téme cyklu Família.