Pečie celé Slovensko
Pečie celé Slovensko

Família

Vhodné pre všetkých Skryté titulky HD
Príbeh jednej rodiny.
O nenásilnej komunikácii v rodine. Koučka nenásilnej komunikácie Laura Pnacek-Haas vniesla učenie amerického psychológa Marshalla Rosenberga do svojej vlastnej rodiny. Je to už životný štýl, ktorý rešpektuje pocity aj potreby všetkých členov ich famílie. Vnútorný postoj nenásilia a empatickú komunikáciu rovnako uplatnila nielen pri domácom vzdelávaní svojich detí, ale aj v projekte Svetoškola, kde pôsobila sedem rokov. Spolu s manželom Michalom majú 5 detí. I keď sú z rozdielnych rodín, ona je Maďarka a on Slovák, ich vzťah vydržal už sedemnásť rokov a je naplnený láskou a pochopením. Z ich príbehu sa dozvieme, aká je dôležitá v rodine úprimnosť, schopnosť vnímať toho druhého, akceptovať jeho osobnosť rovnako ako tú svoju. Je to stav mysle, ktorý nás môže priviesť k zmene postojov vo svete, v ktorom žijeme a neuplatňovať len bežne zaužívaný autoritatívny princíp v rodine.