Família

Vhodné pre všetkých Skryté titulky HD Európska tvorba
Príbej jednej rodiny.
Rodina Králikovcov vždy bola a aj zostane jedinečnou. Ich 9 detí je svedectvom nesebeckej lásky, spolupatričnosti, obrazom čistých vzťahov, dobrej výchovy a veľkého úsilia dvoch oddaných manželov, ktorí už v časoch mladosti snívali o viacpočetnej rodine. V podkroví starého obytného domu vybudoval pán Jaroslav, vyštudovaný stavbár, útulný príbytok pre 11-člennú rodinu. Pani Anka, obetavá manželka a matka, v ňom vytvorila pevné rodinné zázemie. Starostlivo sa venovala deťom a viedla ich životom v dôvere a viere. Všetko čo robila, robila s láskou a oddanosťou, aby podporila zdravý vývoj detí a rozvinutie ich darov. Dnes žijú najstaršie štyri dcéry a jeden syn svoje vlastné príbehy a rodinu obohatili o 10 roztomilých vnúčat. Po 12-tich rokoch sme sa rozhodli do rodiny vrátiť v čase, keď manželia pomýšľajú nad novým „hniezdom“, kde budú môcť dožiť svoj život v spokojnosti, v blízkosti svojich detí, ktoré stále túžia po spoločných rodinných zážitkoch.