Parlamentné voľby 2023
Parlamentné voľby 2023

Família (Família - Obranca číslo 44)

Vhodné pre všetkých Skryté titulky HD Európska tvorba
Príbej jednej rodiny.
Sú udalosti, na ktoré sa dá v živote len ťažko pripraviť. Jednou z najťažších je smrť blízkeho človeka. Boj o život troch ľudí, manželky a predčasne narodených dvojičiek, prežíval pred piatimi rokmi aj profesionálny športovec – hokejista HK Slovan - Juraj Valach. O tom, akým smerom sa uberal jeho život, čo sa mu podarilo dosiahnuť, ale tiež o tom, čo sa zmenilo v jeho živote po rodinnej tragédii je obsahom ďalšieho vydania Famílie. Juraj nezostal sám, bez pomoci. Boli to predovšetkým jeho rodičia, čo zobrali na seba starostlivosť o dve krehké deti, dnes už päťročných súrodencov, Amáliu a Jerguša. Bez ich pomoci by bol život 32- ročného Juraja len ťažko zvládnuteľný. Príbeh plný ľudskosti nastoľuje množstvo otázok, na ktoré dáva odpoveď život sám. Ďakujeme, že nám bolo dovolené vstúpiť do ich rodinného príbehu.