MS v hokeji 2022
MS v hokeji 2022

Família (Família - Žijeme svoj sen ...)

Vhodné pre všetkých Skryté titulky HD
Príbeh jednej rodiny.
Ako výchova v rodine a v škole dokáže ovplyvniť vzťah detí k prírode a k životnému prostrediu nám priblížia manželia Ivana a Andrej Poláčkovci. Ivana, bývalá aktivistka Greenpeace, je v súčasnosti riaditeľkou Centra environmentálnej a etickej výchovy – Živica. So svojím manželom a dvoma synmi žijú v dedinke Veľká Paka. Svojpomocne si tu postavili nízkoenergetický dom, založili udržateľnú záhradu a svoje deti učia tomu, ako sa dá žiť zodpovedne k prírode i k ľuďom. Uvedomujú si problémy životného prostredia a k jeho ochrane nevedú len vlastné deti, ale všetkých, ktorým myšlienka zodpovedného správania nie je cudzia. Rodina svoj voľný čas venuje športu a turistike. Andrej je trénerom bojového umenia AIKIDO – zameraného na stratégiu obrany a vedie aj krúžok detí v miestnej škole. Ivana je autorkou úspešného projektu HURÁ VON! ktorý vypracoval tím autorov Živice pre všetky základné školy na Slovensku kde sa pedagógovia rozhodli učiť deti vonku – v parku, v lese, v záhrade. Takto vedenú výučbu v prírode realizuje aj Základná škola v Zaježovej, ktorú navštívime na záver školského roka. Dobrodružný, zážitkový tábor pre rodiny s deťmi, čo sú rady vonku každoročne usporadúva Ivana vždy na inú tému. Tentoraz to bude „Vesmírna misia“. Je potvrdením jej presvedčenia, že spoločné zážitky podnecujú zmenu myslenia a správania detí, ale aj ich rodičov. Sú inšpiráciou k uvedomeniu si ako žiť zodpovedne k prírode, ktorá nás obklopuje, ale tiež k zmene v nás, k rastu a k vedomej skromnosti.