Família

Vhodné pre všetkých Skryté titulky HD
Príbeh jednej rodiny.
Manželov Zuzanu a Juraja spojila práca v neziskovej organizácii Živica, zaoberajúcou sa ekoporadenstvom a vzdelávaním. Obaja majú dcéry v rovnakom veku z predchádzajúcich vzťahov a spoločne majú šesťročného syna Yoriho. Obaja pochádzajú z Bratislavy, ale rozhodli sa pre život na lazoch v Zaježovej. Z ich dcér sa v podstate stali nevlastné sestry, v súčasnosti navštevujú stredné školy v Bratislave, no na víkendy či cez prázdniny chodia za svojimi rodičmi. Vedia porovnať život v meste so životom na lazoch, všetko má svoje negatíva či pozitíva, no pre nich je dôležité, že i keď nie sú všetci pokrvne príbuzní, majú spoločný domov naplnený láskou a pochopením.