Televízny klub nepočujúcich

Vhodné pre všetkých HD
V magazíne sa zúčastníme stretnutia, pracovného mítingu deaflympionikov, športovcov, ale aj ich trénerov a členov realizačných tímov, ktorí odcestujú na 23. letné Deaflympijské hry do Turecka, ktoré budú 18.-30. júla v meste Samsun. Naši deaflympionici budú súťažiť v atletike, bedmintone, golfe, horskej a cestnej cyklistike a v stolnom tenise. Predstavíme si jednotlivých športovcoch, ktorí nás budú v Turecku reprezentovať. V ďalšej časti si povieme o ZUČ pre sluchovo postihnutých v Bratislave a povieme si aj o benefičnom koncerte, ktorý bol súčasťou ZUČ. Povieme si aj o novom filme, ktorý vznikol pri Nadácii Pontgis a nadačnom fonde Telekom - Putovné načúvatká. Film je dielom manželov Klaudie a Lukáša Olahovcov, ktorý majú nepočujúceho syna. Nakoniec sa porozprávame s žiakmi dvoch základných škôl pre nepočujúcich v Bratislave, kde chcú pokračovať v štúdiu na akej škole, aké majú možnosti.