Televízny klub nepočujúcich

Vhodné pre všetkých Skryté titulky HD

Magazín presluchovo postihnutých spoluobčanov a ich blízkych, priateľov, ktorí rozumejú posunkovej reči.