Televízny klub nepočujúcich

Pondelok 29.01.2018


Vhodné pre všetkých Skryté titulky HD

Magazín presluchovo postihnutých spoluobčanov a ich blízkych, priateľov, ktorí rozumejú posunkovej reči.

V magazíne sa budeme venovať novému kňazovi pre nepočujúcich, ktorý nahradil dlhoročného františkánskeho kňaza Felixa. Brat Silvester bude v poradí štvrtý kňaz, ktorý bude mať na starosti omše pre nepočujúcich, aj osvetu pre nepočujúcich. Dozvieme sa aj to, čo nepočujúci od nového kňaza očakávajú. V druhej časti relácie prinesieme posolstvo od evanjelického kňaza Jána Hroboňa, ktorý pri príležitosti 500. výročia reformácie, objasní nepočujúcim tento pojem a oboznámi ich s osobou reformátora - Martina Luthera.

Nájdete nás na Facebooku