Televízny klub nepočujúcich

Vhodné pre všetkých Skryté titulky HD
Magazín pre sluchovo postihnutých spoluobčanov a ich blízkych, priateľov, ktorí rozumejú posunkovej reči.
Boli sme na slávnostnom stretnutí pri príležitosti 35. výročia založenia organizácie - Centrra nepočujúcich asociácie nepočujúcich Slovenska. ANEPS patrí medzi tie najaktívnejšie organizácie. Stretli sme sa aj s bývalou predsedníčkou organizácie v Zlatých Moravciach, ktorá nám porozprávala o všetkom, čo sa ich organizácii podarilo. V druhej časti sa vyberieme na Strednú odbornú školu pre žiakov so sluchovým postihom na Koceľovú ulicu v Bratislave, ktorá sa zapája do rôznych medzinárodných projektov. Jedným z nich je aj HIPPEN Junior. Je to mládežnícka výmena nepočujúcich a počujúcich žiakov. HIPPEN má členov po celej Európe. Teraz projekt pripravili so Slovenskom, Rumunskom, Českom, Slovinskom, Srbskom a Francúzskom.