Televízny klub nepočujúcich

Sobota 16.11.2019 Vhodné pre všetkých HD

Magazín pre sluchovo postihnutých spoluobčanov a ich blízkych, priateľov, ktorí rozumejú posunkovej reči.