Televízny klub nepočujúcich

Sobota 16.11.2019


Vhodné pre všetkých HD

Magazín pre sluchovo postihnutých spoluobčanov a ich blízkych, priateľov, ktorí rozumejú posunkovej reči.

Nájdete nás na Facebooku