HiSTORY

Vhodné pre všetkých HD
Nečakané súvislosti dejín
Dňom tohto týždňa je 28.oktober. V tento deň, sa zrodili dva príbehy, ktoré sa dotýkajú každého z nás. 28.októbra 1815 sa v Uhrovci narodil Ľudovít Štúr. 28. októbra.1918 vznikla prvá Československá republika.