Olympijské hry 2020
Olympijské hry 2020

HiSTORY

Vhodné pre všetkých HD
Nečakané súvislosti dejín
Dňom tohto týždňa je 25. jún. 25.6. 1648 získala Elena Cornaro Piscopia ako prvá žena v dejinách v Padove univerzitný diplom. 25.6. 1740 si Mária Terézia ako prvá žena sadla na Rakúsko – Uhorský trón