Pečie celé Slovensko
Pečie celé Slovensko

Reláciu najbližšie vysielame

HiSTORY

Vhodné pre všetkých HD
Nečakané súvislosti dejín
Dňom tohto týždňa je 4.júl 4.7. 1766 - deklarácia USA o nezávislosti od Anglicka 4.7. 1915 - T.G.Masaryk uverejnil svoju koncepciu o rozbití Rakúsko – Uhorska a samostatnosti Československa