Cesta

Vhodné pre všetkých Skryté titulky HD
Život so zdravotným znevýhodnením.
Relácia Cesta1 – o mimoriadne hudobne nadanom 6-ročnom Brankovi s diagnózou Norrie, o zmenách Sociálnej poisťovne v roku 2018 pre zdravotne postihnutých, o neziskovej organizácii Raná starostlivosť a jej Centre včasnej intervencie pre rodiny s deťmi so zrakovým a viacnásobným znevýhodnením, o Mgr. et Mgr. Marekovi Machatovi, ktorý je o. i. hercom v Divadle bez zábran, má nomináciu v Krištáľovom krídle a o nezisk organizácií Imobilio s prípravou Vzdelávacieho, rehabilitačného a výskumno-vývojového centra pre ťažko postihnutých v Bratislave.