Reláciu najbližšie vysielame

Cesta (Asperger)

Štvrtok 2.04.2020


Vhodné pre všetkých Skryté titulky Audio komentár

Aspergerov syndróm.

Aspergerov syndróm bol do klasifikácie amerického diagnostického manuálu (DSM-IV) zavedený v roku 1994 ako samostatná kategória v rámci autistického spektra - forma vysokofunkčného autizmu. Spoločnou črtou ľudí s AS a ostatného autistického spektra je absencia intuície v oblasti sociálnej interakcie, komunikácie, prevládajú stereotypné záujmy a zmyslová hypersenzitivita, predovšetkým citlivosť na nečakané zvuky, hluk. V dôsledku svojho "divného" správania sa ľudia s AS cítia veľmi osamelo a odlúčene. Trpia tak úzkosťami a depresiami, nie sú schopní fungovať sociálne, udržať si citové väzby s rodinou, či priateľmi. Na základe vlastných skúseností a poznatkov sa rozhodla o svojich skúsenostiach hovoriť a vo filme vystupovať hlavná respondentka filmu Ľubica Heinzlová, ktorú diagnostikovali až v dvadsiatich rokoch a v súčasnosti sa vďaka pomoci odborníkov zaradila do pracovného procesu a pociťuje zlepšenie svojho života. V rozhovore poskytne prierez udalostí od svojho ranného detstva až do súčasnosti, čím poskytne charakterizáciu správania ľudí s AS. Väčšina ľudí s AS potrebuje pomoc. Bez tejto pomoci nebudú schopní veľmi dobrého výkonu. Jedinci musia prekonávať obrovský rozsah ťažkostí, aby dokázali maximalizovať svoj potenciál, a aby dosiahli v živote to, čo si právom zaslúžia.

Nájdete nás na Facebooku